ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ทำ-ต่ออายุ ใบขับขี่ ตามกฎใหม่ ต้องใช้สิ่งใดบ้าง

87.35K 844
ทำ-ต่ออายุ ใบขับขี่ ตามกฎใหม่ ต้องใช้สิ่งใดบ้าง

สำหรับผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่รถทุกประเภทตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ในการยื่นขอ

ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาขอใบอนุญาติขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่รถทุกประเภท เป็นไปตามมติของแพทยสภา จากเดิมที่ใบรับรองแพทย์จะมีเพียงส่วนข้อมูลจากแพทย์ แบบใหม่จะเพิ่มในส่วนแรกที่เป็นข้อมูลของผู้รับการตรวจ เพื่อรับรองประวัติทางด้านสุขภาพและเป็นการยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายจริง โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานแพทยสภาและกรมส่งเสริมสุขภาพบริการ ประสานไปยังคลีนิค สถานพยาบาลที่จะออกใบรับรองแพทย์แบบใหม่ให้กับประชาชน

จากการสอบถามประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึงกฎระเบียบใหม่ที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ในการขอใบอนุญาติขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่

นอกจากการใช้รูปแบบใบรับรองแพทย์แบบใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ขับขี่ กรมการขนส่งทางบกกำลังทำเรื่องการยกระดับมาตรฐานขออนุญาตขับขี่ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริม ตั้งแต่นำระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการเข้ารับการอบรม ยืนยันตัวบุคคลว่าได้เข้ารับการอบรมจริง ส่วนขั้นตอนการสอบนอกจากปรับจำนวนข้อจาก 50 ข้อ เป็น 100 ข้อ จะปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่สูงขึ้น ขณะที่การสอบภาคสนามจะใช้ระบบ E-driving นำระบบเซนเซอร์ใช้ตรวจจับ ร่วมกับกล้องCCTV แคปเจอร์จับภาพ เพื่อลดข้อโต้แย้งในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เริ่มมีสำนักงานขนส่งบางพื้นที่ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้บ้างแล้ว โดยกรมการขนส่งทางบกจะขยายผลให้ครอบคลุมสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในช่วงกลางปีนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยในการขับขี่

การขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ผู้ขอรับควรจะศึกษาให้เข้าใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

2.การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือก็คือ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่ บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ แต่ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปีไปแล้ว ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบ

4.การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย

5.ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์