ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ดีเดย์!!! นำ 20 หน่วยงาน จัดระเบียบสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้าเมืองโคราช

1.58K 6
ดีเดย์!!! นำ 20 หน่วยงาน จัดระเบียบสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้าเมืองโคราช

จากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้ทัศนียภาพของเมืองโคราชเกิดความไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ,นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 23จังหวัดนครราชสีมา และนายสำเริง ขนายกลาง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครราชสีมา

ร่วมเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะที่ 1 โดยวิธีการมัดรวบ จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ ถนนกำแหงสงคราม ,ถนนสรรพสิทธิ์ ,ถนนมหาดไทย ,ถนนจอมพล ,ถนนอัษฎางค์ ,ถนนยมราช และถนนพลแสน ความยาวสายสื่อสาร 18 กิโลเมตร มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รับผิดชอบอุปกรณ์สายสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 20 แห่ง นำรถปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างพร้อมเพรียง

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้ทัศนียภาพของเมืองโคราชเกิดความไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ กำหนดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 54 เส้นทาง ความยาวสายสื่อสาร รวม 133 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ จากนั้นดำเนินการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าและดำเนินการมัดรวบให้เรียบร้อย เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จน สิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ถือเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองโคราช สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นำไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมในการพัฒนาเมือง โคราชให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ สู่การเป็น "โคราชสมาร์ทซิตี้" ในอนาคต


เรื่องโดย เกษม โคราช | ภาพโดย เกษม โคราช
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์