ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

กฟผ.ยันเขื่อนวชิราลงกรณ-ศรีนครินทร์แข็งแรงปลอดภัย

979 7
กฟผ.ยันเขื่อนวชิราลงกรณ-ศรีนครินทร์แข็งแรงปลอดภัย

สถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เทียบวันนี้ (3 สิงหาคม) กับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 12.27% เขื่อนวชิราลงกรณ เพิ่มการระบายน้ำจาก 34 เป็น 36 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

3 ส.ค. 61 นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบัน (วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 173.89 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นปริมาณน้ำ 15,296.48 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 86.20%

ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์น้ำเมื่อปีที่ผ่านมา (วันที่ 3 สิงหาคม 2560) อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์มีข้อมูลระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 167.92 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นปริมาณน้ำ 13,122.56 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73.93% ถือได้ว่าปริมาณน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 12.27%

และในด้านสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่ประเทศไทยโดนอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงในจังหวัดกาญจนบุรี

โดยเมื่อวานนี้ (2 ส.ค.) มีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เพิ่มขึ้น 52.81 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ที่สามารถใช้ได้มีจำนวน 5,031.48 ล้าน ลบ.ม. และได้ระบายน้ำออกตามแผนการระบายน้ำโครงการชลประทานวันละ 12.09 ล้าน ลบ.ม.

และตอนนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,448.52 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13.80% จึงทำให้มั่นใจได้ว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังคงสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขื่อน รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชนท้ายน้ำอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เขื่อนศรีนครินทร์ได้มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล โดยจะมีหน่วยงานด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อน ทำการตรวจสอบเขื่อน เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุก 3 เดือน ด้วยเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ที่ติดตั้งไว้กับตัวเขื่อนตั้งแต่การก่อสร้างเขื่อน และทุกๆ 2 ปี จะมีการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยเขื่อน ตามมาตรฐานเขื่อนใหญ่โลก (ICOLD)

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยของเขื่อน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิน 48 ชม. ในขณะที่ปริมาตรกักเก็บมากกว่า 95% ของความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ หรือมีแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางใกล้เคียงกับพื้นที่ กฟผ. ก็จะมีการตรวจสอบเขื่อนในกรณีพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษ จากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มการตรวจสอบเขื่อนให้มีความถี่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การตรวจอัตราการซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน การตรวจวัดระดับน้ำในหลุมวัดน้ำ เดิมตรวจสอบสัปดาห์ละครั้ง เป็นตรวจสอบทุกวัน ส่วนการตรวจสอบ การทรุดตัวและเคลื่อนตัวของเขื่อน จากเดิมไตรมาสละครั้ง เป็นเดือนละครั้ง จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือได้รับข่าวต่างๆ ที่ผิดปกติ โปรดสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรง ที่ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 034-574001 ต่อ 2110 , 2010 และติดตามเหตุการณ์ทางกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ snr.egat.com หรือ Application EGAT Water

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ 155 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,361 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.0% โดย กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ มีแผนการระบายน้ำ วันที่ 3 - 5 ส.ค. ระบายน้ำเฉลี่ย 36 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

สาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนมาก จึงจำเป็นต้องระบายน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำเพียงพอ ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,499 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทางเขื่อนวชิราลงกรณรับทราบปัญหาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการทางด้านท้ายน้ำ และได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

แต่เนื่องจาก ณ เวลานี้มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างมากกว่าวันละ 100 ล้าน ลบ.ม. อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ และถ้าปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างลดลงก็จะทำการลดการระบายน้ำลงเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ มีการรายงานแผนการระบายน้ำ ให้หน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือได้รับข่าวลื่อต่างๆ ที่มีความผิดปกติ สามารถสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรง ที่ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ หมายเลข 02-4368739 หรือ 034-599077 ต่อ 3110 , 3111 และติดตามเหตุการณ์ทางกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.vrk.egat.com หรือ Application EGAT Water

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ เปิดเผยต่อว่า ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนวชิราลงกรณ มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลโดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อน ทำการตรวจสอบเขื่อน เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี และโดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยเขื่อน ทุกๆ 2 ปี หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเขื่อน เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำในเขื่อนมากกว่า 80% หรือ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเขื่อนและบริเวณใกล้เคียงทันที เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend