ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ผลักดันภาคเอกชนอาเซียนป้องกันสินบนข้ามชาติ

1.15K 64

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) ประธานป.ป.ช.ชี้กฎหมายใหม่ป.ป.ช.และการได้รับความร่วมมือจากนานาชาติ จะช่วยต่อต้านการทุจริตให้สินบนของภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปลุกกระแสของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล รวมทั้งมาตรฐานสากล

พัทยา วันที่ 2 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หน่วยงาน American Bar Association (ABA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค ในหัวข้อ "มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน" โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวระหว่าง เปิดสัมมนา ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิติบุคคล โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ให้รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ป.ป.ช.ที่การจ่ายสินบนถือเป็นความผิดทั้งผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันสินบนข้ามชาติ และสินบนจากภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

"การให้สินบนได้ขยายไปถึงการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติต่างให้ความสำคัญกับการให้สินบน เพื่อให้การค้าการลงทุนโปร่งใสและเท่าเทียม ดังนั้น การส่งเสริมให้เอกชนมีมาตรการควบคุมดูแลคนของตัวเองไม่ให้สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองจึงเป็นแนวทางที่นานาชาติเห็นตรงกัน" พล.ต.อ.วัชรพล ระบุ

ประธานป.ป.ช.ระบุด้วยว่า การได้รับความร่วมมือจากผุ้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงจะได้ความรู้และแนวทางการป้องกันการให้สินบนจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักงาน UNODC องค์การ OECD สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัทในภูมิภาคตะวันออก หอการค้าจังหวัด สภาสมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากประเทศอาเซียน รวมทั้งสิ้น 150 คนเรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์