ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์" ทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

8.61K 18
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์