ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

กำหนดการ ครม.สัญจร 23-24 ก.ค.61 อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี

3.50K 43
กำหนดการ ครม.สัญจร 23-24 ก.ค.61 อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

- รับฟังบรรยายสรุปเรื่องโครงการ เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

- ชมการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)และ การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

- ชมการสาธิตการนวดไทยและ การดำเนินงานของคลินิคบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา


เวลา 14.30 น. กราบสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 16.00 น. เยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง / พบประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร)

- นั่งรถเยี่ยมชมสวนป่าพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วนและสวนสัตว์อุบลราชธานี

เวลา 18.30 น. เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" ณ ลานเทียน มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองและร่วมกิจกรรมงาน "ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ณ ลานขวัญเมือง

- สักการะอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)

- ชมการแสดงชุดฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน

- พิธีเปิดงานและทักทายประชาชนพร้อมทำพิธีเปิดงาน "สวมยอดต้นเทียน"

- เยี่ยมชมกิจกรรม "ชื่นสุขี ที่ศรีวะนาไล" ณ ลานขวัญเมือง หน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(หลังเก่า)

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 น. เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญศรีโสธร) อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 10.30 น. เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเวลา 14.00 น. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สักการะหลวงพ่อพุทธวิเศษ ณ วัดดทุงศรีวิไล บ้านชีทวน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เยี่ยมชมธรรมาสสิงห์ทินบุษบก ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขัวน้อย บ้านชีทวน เวลา 17.25 น.เดินทางกลับ กรุงเทพมหานครโดยเครื่องบิน Airbus 320 ของกองทัพอากาศ

เรื่องโดย วิชิต มีสวัสดิ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์