ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คัดเลือก กกต.ได้แค่ 5 จาก 7 คน - สนช.เผย "พีระศักดิ์ - สมชาย" วืด

1.56K 64

สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมลับ เลือก กกต. ได้แค่ 5 จาก 7 คน "พีระศักดิ์" ยังถูกสงสัยเรื่องเป็นกลางทางการเมือง "สมชาย" ติดคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เมื่อเวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7คน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต. ได้พิจารณาเสร็จแล้ว ประกอบด้วย

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผวจ.หลายจังหวัด

5.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)

6.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

7.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 โดยเป็นการประชุมลับ เพื่อให้ กมธ.ชี้แจงผลการตรวจสอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ทั้ง 7 คน ให้ที่ประชุมสนช.รับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจการลงมติ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลังการประชุมลับเป็นเวลานานเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ประชุม สนช.ได้ให้สมาชิกสนช.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนลับ โดยผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสนช.ทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป

ผลปรากฏว่านายสันทัด ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 178 คะแนน ไม่เห็นชอบ 20 และงดออกเสียง 3 นายสมชายได้รับคะแนนเห็นชอบ 3 ไม่เห็นชอบ193 งดออกเสียง 5 นายอิทธิพรได้รับคะแนนเห็นชอบ 186 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 5 นายพีระศักดิ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบ 28 ไม่เห็นชอบ 168 งดออกเสียง 5 นายธวัชชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 12 งดออกเสียง 5 นายฉัตรไชย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 184 ไม่เห็นชอบ 11 งดออกเสียง 6 และนายปกรณ์ได้รับคะแนนเห็นชอบ 185 ไม่เห็นชอบ 10 และงดออกเสียง 6

โดยนายสันทัด นายอิทธิพร นายธวัชชัย นายฉัตรไชย และนายปกรณ์ ได้รับคะแนนเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสนช. ที่มีอยู่ 246 คน หรือ 123 เสียงขึ้นไป ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต.

ขณะที่นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ได้รับคะแนนเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สนช.ที่มีอยู่ ถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมลับ ทางกมธ.ตรวจสอบประวัติฯได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกต.ทั้ง 7 คน ให้ที่ประชุมสนช.รับทราบ โดยมีอยู่ 2 คน ที่สมาชิกสนช.อภิปรายกันอย่างหนัก เนื่องจากอาจมีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญในการดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระคือ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่กมธ.รายงานว่า มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนอยู่ในป.ป.ช.และศาล กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์

ทำให้สนช.หลายคนแสดงความเป็นห่วง หากได้รับเลือกเป็นกกต. แล้วต่อมาถูกพิพากษามีความผิดในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของกกต.ในอนาคตได้ ส่วนนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่สมาชิกสนช.ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนายสมชาย และนายพีระศักดิ์เป็นกกต.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์