ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

"สุเทพ" ชู 7 อุดมการณ์ ชวนเข้าพรรคพลังประชาชาติไทย

2.13K 495
สุเทพ ชู 7 อุดมการณ์ ชวนเข้าพรรคพลังประชาชาติไทย

เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว suthep thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ตอนหนึ่งว่า ผมได้กราบเรียนเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างพรรคการเมือง ที่เป็นของประชาชนที่แท้จริง เพื่อทำงานการเมือง รับใช้ประเทศชาติและรับใช้ประชาชน ถ้าท่านพี่น้องประชาชนท่านใดได้มีอุดมการณ์เดียวกันก็ขอเชิญมาร่วมมือ

ซึ่งในหัวใจลึกๆของประชาชนผู้รักชาติ มีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกัน อย่างน้อยที่สุด 7 ประการ

ประการที่ 1 อุดมการณ์ที่จะถวายความจงรักภักดี เทิดทูน  และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งประเทศไทย ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความเป็นเอกภาพของคนทั้งชาติ อยู่ที่ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ประการที่ 2 คนไทยทั้งหลาย ได้ตระหนัก ถ้าหากจะให้ประเทศนี้ มีการเมืองการปกครองที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน  และประเทศชาติอย่างแท้จริง ต้องมีหลักธรรมาธิปไตย ยึดธรรมของพระศาสนาเป็นที่ตั้งทั้งพรรคการเมือง นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน การบริหารราชการแผ่นดินก็จะเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล เป็นประโยชน์สุข ให้กับประเทศชาติ 

ประการที่ 3 พรรคการเมือง และนักการเมือง ต้องตระหนักว่า อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจของประชาชน ต้องเคารพประชาชนต้องฟังคำสั่งของประชาชน  โดยการเมืองต้องเป็นการเมืองที่ดีจะเกิดได้ องมีพรรคการเมืองของประชาชนทำหน้าที่ ดังนั้นพรรครวมพลังประชาชาติไทย จึงจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ที่ประชาชน เป็นผู้กำหนดตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ในทางการเมือง ที่นักการเมืงเป็นผู้ปฏิบัติ

ประการที่ 4 การตั้งพรรคเมืองของประชาชน มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ของประชาชน  คือ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน และจะต้องการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่มือประชาชนไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ และต้องเอาจริงในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม  ตรงนี้จะต้อง ปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข  การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการ รยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิรูปตำรวจ

ประการที่ 5 พรรครวมพลังประชาชาติไทย มุ่งหวังที่จะให้คนไทยทั้งประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เราจะต้องดูแล และนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานทางการเมืองต่อไปในวันข้างหน้า 

ประการที่ 6 อุดมการณ์ของเราคือ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาให้ในการพัฒนาประเทศ มาใช้ในการพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ประการที่ 7 อุดมการณ์คือการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล ให้มีความยั่งยืน ให้ประชาชนคนไทยสามารถมีชีวิตอย่างดีอย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง

"ใครมีอุดมการณ์แบบนี้  ใครมีความคิดทางการเมืองอย่างนี้ นี่คือผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความคิดทางการเมืองอย่างเดียวกับพวกตน นี่คือกลุ่มบุคคลที่อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างพรรคการเมืองของประชาชน ที่ชื่อว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย" นายสุทเพกล่าว


เรื่องโดย จักรวาล ส่าเหล่ทู | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend