ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดโซน TASTE of CENTRAL E-SAN งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

17.31K 1
เปิดโซน TASTE of CENTRAL E-SAN งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

พาณิชย์ขอนแก่น เปิดโซน TASTE of CENTRAL E-SAN จัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมอาหารคุณภาพ กว่า 15 บริษัท ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาดของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ โดยนำสินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าร่วมงานภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 จำนวนกว่า 15 บริษัท ภายในบูธ TASTE OF CENTRAL E-SAN เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด พร้อมสร้างความมั่นใจภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานส่วนกิจกรรมในโซน TASTE of CENTRAL E-SAN พร้อมด้วย นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางสาวโสมหิรัญ คงกำเนิด พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นายทองปักษ์ ไทธานี ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดขอนแก่น นางอุสา จิตกระเสริม ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน

โดยนายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยโดยมี "โมเดลประเทศไทย 4.0" ตั้งเป้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก "เกษตรแบบดั้งเดิม" ไปสู่ "เกษตรอุตสาหกรรม" และก้าวไปสู่ "เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร" ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้กาหนดวิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ ทางท่องเที่ยว และโลจิสต์ติกส์" ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด พร้อมสร้างความมั่นใจในภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ


ทั้งนี้สาหรับภายในโซน TASTE of CENTRAL E-SAN ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 มีผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วยประเภท Food (of Central E-San)

1. THC KK FOODS CO., LTD.

2. PRACHARATH RAK SAMAKKEE KHON KAEN (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED

3. BAN HENG FOOD LIMITED PARTNERSHIP

4. PANDA O-CHA TILAPIA CO., LTD.

5. PHETDAM FOODS CO., LTD.

6. Phongphetch Intcrfarm Limited Partnership

7. TESTY FOOD ENTERPRISE CO., LTD.

8. CHEFBELLA CO., LTD.

9. ROI-ET ORGANIC CO-OPERATIVE LIMITED

ประเภท Snack (of Central E-San)

1. BOONTHUN FOODS (THAILAND) CO.,LTD.

2. SAKDA SACHA INCHI INCA (THAILAND) CO., LTD.

3. KORA ENTERPRISE CO.,LTD

ประเภท Healthy Food (of Central E-San)

1. MUSHROOM PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

2. THONGSIRI INTERNATIONAL CO., LTD.

3. GUNNAR (Thailand) CO.,LTD.

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัด สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 18.00 น. รวมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.-22.00 น. (วันค้าปลีก) ณ งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend