รมว.สธ. นำทีมพบคลังเคลียร์ระเบียบจ้างงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นัดหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง วันนี้(31พค.) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ทำความเข้าใจไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ