ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยูโอบีผนึกธรรมศาสตร์ ยกระดับหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ

3.15K 25
ยูโอบีผนึกธรรมศาสตร์ ยกระดับหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ

ธนาคาร ยูโอบี (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกระดับหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กให้ครอบคลุมทักษะทางด้านดิจิตอล

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก  UOB-TBS Banker's Executive Certification Programme เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ประกอบการมีทักษะในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก้าวทันการแข่งขันในยุคดิจิตอล

โครงการ UOB-TBS Banker's Executive Certification Programme จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย หลักสูตรในปีนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยเอสเอ็มอีขยายธุรกิจ เพิ่มเติมจากเนื้อหาด้านการจัดการธุรกิจและการเงิน ความรู้ด้านสินเชื่อและการจัดหาเงินทุนทางการค้า

ธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นการจ้างงาน เนื่องจากอัตราการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 80 มาจากธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบีจึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า "ธุรกิจเอสเอ็มอี มีส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ธนาคารยูโอบี (ไทย) ได้อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ในการนำดิจิตัลโซลูชั่นมาช่วยจัดการในธุรกิจ อาทิ ยูโอบี บิสสมาร์ท โซลูชั่นจัดการธุรกิจครบวงจรบนคลาวด์ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการบริหารธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการลดเวลาการจัดการระบบหลังบ้าน ทำให้มีเวลาไปมุ่งสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร เรายังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่บุคคลากรของเรา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนวิธีในการธุรกิจแบบดั้งเดิม ให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันในยุคดิจิตัล"    

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า "เอสเอ็มอีต้องการที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เข้าใจถึงสถานการณ์การแข่งขันท่ามกลางยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต หลักสูตร UOB-TBS Banker's Executive Certification programme ปีนี้ได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิตัล เข้าไปจากเนื้อหาเดิมที่มีความเข้มข้นอยู่แล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดโอกาสของธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโตในอนาคต"

การเรียนการสอนตลอดระยะเวลาสามเดือนของหลักสูตร UOB-TBS Banker's Executive Certification Programme จะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเติบโตในสายงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานของกลุ่มธนาคารยูโอบี  โดยในปีที่ผ่ายมาจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ประกอบการไปแล้ว 25 คน และคาดว่าจะสามารถฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอสเอ็มอีได้อีก 25  คนในปีนี้


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์