ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขอนแก่น ขนสุดยอดอาหาร ร่วมแสดง THAIFEX-World of Food Asia 2018

1.44K 14
ขอนแก่น ขนสุดยอดอาหาร ร่วมแสดง THAIFEX-World of Food Asia 2018

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ขนสุดยอดสินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia 2018 ภายในบูธ TASTE of CENTRAL E-SAN 29 พฤษภาคม 1 มิถุนายน นี้

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยโดยมี "โมเดลประเทศไทย 4.0" ตั้งเป้าให้เกิดกาปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก "เกษตรแบบดั้งเดิม" ไปสู่ "เกษตรอุตสาหกรรม" และก้าวไปสู่ "เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร" และตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS-EC) 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ แล ะไทย กลุ่มประเทศที่ไทยได้จัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เพื่อรุกและขยายการตลาดสินค้าไทยกับ 8 ประเทศ และ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ได้แก่ จีน อินเดีย บาร์เรน เปรู สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกลุ่ม BIMSTEC (บังคลาเทศ ภูฎาน อินเดีย พม่า ศรีลังกา และไทย) และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นให้มีการเชื่อมโยงพัฒนา และขยายการค้า การลงทุน การบริการ การคมนาคม และการท่องเที่ยว 

ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ ทางท่องเที่ยว และโลจิสต์ติกส์" ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดที่สำคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และสมุนไพรที่มิใช่อาหาร โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ เกษตรผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข็มแข็งในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ สร้างโอกาศทางการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดในอนาคต


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจึงได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ โดยขนสินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าร่วมงานภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 จำนวนกว่า 15 บริษัท ภายในบูธ TASTE OF CENTRAL E-SAN เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด พร้อมสร้างความมั่นใจภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัด สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561เวลา 10.00 น. 18.00 น. รวมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.-22.00 น. (วันค้าปลีก) ณ งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend