ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายย่อยไอเฟคจี้ ก.ล.ต. เร่งจัดประชุมเลือกบอร์ด

1.49K 20
รายย่อยไอเฟคจี้ ก.ล.ต. เร่งจัดประชุมเลือกบอร์ด

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC

เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟคในขณะนี้เริ่มเห็นทางออกในระดับหนึ่ง หลังจากที่ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการหารือเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟค

ทั้งนี้ปมปัญหาการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯไม่สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ ล่าสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยในตอนหนึ่งว่า กรรมการที่เหลืออยู่นั้น มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดโดยเร็ว

"เราคงได้แต่หวังว่า สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.จะรับไม้ต่อ ในการสานภารกิจช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อย หลังจากที่กฤษฎีกา ตีความชัดเจนแล้วว่าให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยืนยันว่าไอเฟคมีบอร์ดแค่ 3 คน ดังนั้น ก.ล.ต.จำเป็นต้องเร่งให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 30 วันตามกรอบของกฎหมาย เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เข้ามาแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูไอเฟคให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend