ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บีโอไอ "ไฟเขียว" ส่งเสริมการลงทุนเมือง-นิคมอัจฉริยะ

1.05K 27
บีโอไอ ไฟเขียว ส่งเสริมการลงทุนเมือง-นิคมอัจฉริยะ

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวแพ็คเกจส่งเสริมการลงทุนเมืองและนิคมอัจฉริยะให้ลงทุน 6 ด้าน พร้อมดันสมาร์ทโลจิสติกส์ ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 8 ปี พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนกิจการไฮเทคในเขตอีอีซีดี อีอีซีไอและเทคโนฯปาร์คได้สิทธิประโยชน์สูงสุด 12-13 ปี ไฟเขียวมาตรการเสริมการลงทุนสร้างที่อยู่มาตรฐานให้แรงงาน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมบีโอไอที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 6 ด้านได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษาและความเท่าเทียม ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการดำเนินชีวิต ด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ ด้านบริการจากภาครัฐ และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยการส่งเสริมการลงทุนจะสนับสนุนกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะให้ส่งเสริมแก่ผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอัจฉริยะซึ่งต้องลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่รองรับระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ เช่น ระบบไฟเบอร์ ออฟติกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ด้านจาก 6 ด้านข้างต้น โดยทั้งสองกิจการนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งด้าน E-Commerce และ E-Logistics โดยเปิดให้กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะเป็นกิจการส่งเสริมการลงทุนใหม่ และกำหนดให้เป็นหนึ่งในกิจการเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยหากลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)หรือ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 13 ปี และหากลงทุนในพื้นที่นิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกพื้นที่อีอีซี จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 12 ปี

นางสาวดวงใจกล่าวว่าที่ประชุมบีโอไอยังเห็นชอบเปิดส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากลทั้งสำหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยต้องเป็นที่พักที่ได้มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยหากตั้งกิจการในพื้นที่ทั่วไปจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหากตั้งใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 6 ปีโดยผู้ขอส่งเสริมจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 จังหวัดได้แก่ จ.ตาก ตราด มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรีและนราธิวาส ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2561ที่มา กรุงเทพธุรกิจ


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend