ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คุมคุณภาพทุเรียน จ.ยะลา เตรียมส่งออกผ่าน "อาลีบาบา"

2.07K 185

พาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนยะลาควบคุมคุณภาพ เตรียมส่งออกสนับสนุน "อาลีบาบา" ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

(2พ.ค61)ที่ ห้องวลัย2โรงแรมยะลารามาอ.เมือง จ.ยะลานายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพGAPสำหรับสวนทุเรียน และการแกะเนื้อทุเรียนจากสวนแช่แข็งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกพร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การซื้อขายผลไม้ ระหว่างสถาบันเกษตรและตัวแทน บริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัดโดยมี กลุ่มสถาบันเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า50ราย

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมการค้าภายในให้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต ตามระบบการจัดการคุณภาพGAPสำหรับสวนทุเรียนและการแกะเนื้อทุเรียนจากสวนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำของจังหวัดยะลาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลไม้เกรดรองโดยเฉพาะทุเรียนและได้ประสานเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้และผู้ประกอบส่งออกเข้ามารับซื้อผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560 2564)ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่1การสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจสู่การเป็นTrading Nationยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิต ด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก


นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่าปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อทุเรียนเริ่มเปลี่ยน เพราะทุเรียนในเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการซื้อเดิมจากผลสด มาเป็นทุเรียนแช่เย็นแช่แข็ง แล้วส่งออกของตลาดตอนนี้คนที่ซื้อเปลี่ยนวิธีการซื้อพอเปลี่ยนการซื้อจะเป็นทุเรียนสุก ทุเรียนคุณภาพ และแช่ ประเทศจีนเองก็เปลี่ยนการซื้อ เพราะนั้นทางยุโรปอเมริกากินทุเรียนที่ปลอดสารพิษ และเป็นทุเรียนเป็นลูก แช่เย็นลบ45องศาระยะยาวจะต้องเตรียมเกษตรกรในจังหวัด ที่มาวันนี้ได้เชิญตัวแทนเกษตรกรที่หลักๆ ทั้ง3จังหวัด ที่ทำผลไม้แปลงใหญ่ จึงมองว่าเกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อที่จะทำทุเรียนคุณภาพเพิ่มขึ้น พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญแจ๊ค หม่าเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาตามนโยบายได้พูดชัดเจนว่าคุณภาพไปได้

เพราฉะนั้นเกษตรกรต้องเตรียมตัว หากไม่เตรียมตัวระยะยาวถ้าเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรจะลำบาก เพราะพื้นที่การปลุกทุเรียนในพื้นที่5หมื่นกว่าไร่ผลผลิตไม่ต่ำกว่า3หมื่นกว่าตันมันไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจะดูสถานการณ์ในการซื้อทุเรียนจากภาพตะวันออก แล้วไล่ลงมาที่ จ.ชุมพร ต่อไปลงมา จ.ยะลา เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเที่ยวนี้ได้เชิญบริษัทเอกชน ที่เป็นบริษัทห้องเย็นหลัก และมีตลาดห้องเย็นต่างประเทศ กว่า30ประเทศ และบริษัทเอกชนอีกแห่ง ที่อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาที่มีความต้องการทุเรียนเพื่อส่งออกต่างประเทศ เพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวครั้งนี้จึงสอดคล้องกับห้องเย็นที่อยู่ยะลา

ซึ่งจะต้องโฟกัสให้ชัดว่า ห้องเย็นที่ยะลาจะเดินตามกระบวนการผลิตแล้วจะเข้าตลาดอย่างไรซึ่งจะเป็นระบบและไม่เป็นปัญหาในอนาคตเป็นจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญ การทำวันนี้จึงไม่คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะทำสำเร็จ แต่ในการที่คิดร่วมกัน การได้รู้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงวิทยากรมาจากศูนย์ที่เกี่ยวกับคุณภาพ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อวานนี้(1พค) ก็ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรได้รับความสนใจมากันพอสมควร ตั้งเป้าไว้50ครอบครัวหลัก แต่คาดว่าจะเกิน และได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณหลักที่มาในครั้งนี้ มีวิทยากรที่เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์มาให้ความรู้เบื้องต้นซึ่งเกษตรกรทำอยู่แล้ว และจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร จะพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรในอาชีพเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เพราะสองคำนี้ความหมายต่างกัน

"สำหรับปัญหาผลผลิตปีนี้ เท่าที่คาดการณ์จากการประสานข้อมูลในภาคตะวันออก และจุดอื่นๆผลผลิตลดลง เพราะลม ฝน ที่มาเพราะฉะนั้นความต้องการทุเรียนในต่างประเทศยังมีอยู่ในมลฑลต่างๆของจีนก็ยังต้องการอยู่ แต่อยู่ที่วิธีการซื้อและการบริหารจัดการ จะต้องประเมินสถานการณ์ทุกระยะจะบอกว่าราคาทุเรียนดีตลอดต้องดูที่คุณภาพ ราคาเป็นไปตามคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชัดเจนมาก ทุเรียนไม่ถึงกับล้นตลาด อยู่ที่การบริหารจัดการส่วนผลผลิตทุเรียนของ จ.ยะลา ในปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ3หมื่นกว่าตัน เป็นตัวเลขที่ขึ้นทะเบียน แต่ถ้าดูพื้นที่น่าจะมากกว่า โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปลูกทั่วประเทศยิ่งต้องระมัดระวัง ถ้าไม่ปรับในเรื่องของคุณภาพและการเตรียมความพร้อมของการจัดการที่มีห้องเย็นและตลาดที่มีอยู่จะเสียโอกาสในระยะยาว สงสารเกษตรกร ส่วนความสำเร็จจะได้แค่ใหนเป็นวิธีการที่ต้องช่วยกัน ตอนนี้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกัน" นายนิอันนุวา กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend