(คลิปข่าว) ชง ครม.เคาะแผนรถไฟฟ้าเฟส 2 ส.ค.นี้

กระทรวงคมนาคมดึงไจก้าจากญี่ปุ่น ร่วมจัดทำแผนแม่บทรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 คาดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเดือนสิงหาคมนี้

(คลิปข่าว) ชง ครม.เคาะแผนรถไฟฟ้าเฟส 2 ส.ค.นี้

(คลิปข่าว) ชง ครม.เคาะแผนรถไฟฟ้าเฟส 2 ส.ค.นี้