ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ระยองติด "QR Code" ทุเรียน

1.75K 38
ระยองติด QR Code ทุเรียน

ระยองติดคิวอาร์โค้ดทุเรียน เพื่อให้ทราบถึงต้นตอแหล่งกำเนิดทุเรียน รายละเอียดเจ้าของลูกทุเรียน เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง และนางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวการติดคิวอาร์โค้ดทุเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบย้อนกลับสู่ต้นตอให้ทราบถึงแหล่งกำเนิด สถานที่ผลิต รายละเอียดข้อมูลของผู้ผลิต ขบวนการผลิต การเก็บรักษา มาตรฐานที่ได้รับ ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในทุเรียนระยอง

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ในการใช้โปรแกรม QR Code การใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียนการทำข้อมูลรายละเอียดเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และแจกสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดให้เกษตรกรนำไปติดที่ขั้วทุเรียนเป็นการยืนยันว่าได้ผลิตทุเรียนคุณภาพ "ทุเรียน ระยอง แท้ ดี มีคุณภาพ ต้องมีคิวอาร์โค้ด (QR Code)"

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้ทำการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์ควบคุมเรื่องคุณภาพทุเรียนอย่างจริงจัง แต่ก็ยังพบมีทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดให้เห็นอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน ยกระดับคุณภาพผลไม้ระยอง

และเตรียมการรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำคิวอาร์โค้ด (QR Code) และ Appicastion ทุเรียนระยองดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของลูกทุเรียนทุกลูก เป็นการป้องกันทุเรียนอ่แอนเข้าสู่ตลาด จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ซื้อทุเรียน ทั้งนี้จะมีการเร่งแจกสติ๊กเกอร์คิดอาร์โค้ดและทำข้อมูลรายละเอียดเกษตรกรชาวสวนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป


เรื่องโดย อัจฉรา เล็ก | ภาพโดย อัจฉรา เล็ก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend