ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สถาบันการพลศึกษา กระบี่ จัดกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน

6.25K 24
สถาบันการพลศึกษา กระบี่ จัดกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) เพื่อผลักดันและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) โดยทาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มภาคใต้อันดามัน ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพและโดดเด่นในด้านของแหล่งท่องเที่ยวและกีฬาระดับนานาชาติ (Sport Tourism Destination) จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีทาง ท่านสาคร เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง

โดยทาง ท่านสาคร เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตกระบี่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สาหรับกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดให้มีการสร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และยังเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว (Sport Tourism) โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกติกามารยาท และมีความสามัคคี นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างรายได้ให้ประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ


ส่วนทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา ปัญญาไข กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ประกอบไปด้วยกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ การแข่งขันวิ่งครอสคันทรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร ,การแข่งขันปั่นจักรยาน Road Bike ระยะทาง 30 กิโลเมตร การแข่งขันว่ายน้า ,การแข่งขันเรือพาย และการแข่งขันปีนหน้าผาเทียม ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมภายในสถาบันการพลศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัด ลานปูดา เป็นหลัก ร่วมถึงเส้นทางธรรมชาติสาหรับการวิ่งวิ่งครอสคันทรี และปั่นจักรยาน ซึ่งนักกีฬาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดกีฬาแต่ละชนิด รวมถึงสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ เว็บไซต์ www.sporteventfact.com / Facebook Fan page หรือ sporteventfact โทรศัพท์ 02-346-9000

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend