ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ด่วน!! "ม.44" ระงับสรรหากรรมการ กสทช.

1.45K 60
ด่วน!! ม.44 ระงับสรรหากรรมการ กสทช.

"บิ๊กตู่" ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่งสั่งยกเลิกการเลือกกรรมการ กสทช. ครั้งล่าสุด และระงับการสรรหาครั้งใหม่ ให้กรรมการชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไปก่อน

24 เม.ย.61 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ในคำสั่งระบุว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กสทช. ได้เกิดสภาพปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทําให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับปรากฏข้อร้องเรียนเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่จะต้องระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกไว้ก่อน 

ในคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกการสรรหากรรมการ กสทช. ที่ดำเนินการก่อนวันก่อนคำสั่งนี้ใช้บังคับ (24 เม.ย.) และระงับกระบวนการสรรหารอบใหม่ จนกว่าหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังให้กรรมการ กสทช.ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังคงทำหน้าที่ตตามความจำเป็นไปพลางก่อนต่อไป และให้หน่วงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ปัญหากระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend