ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"วีระศักดิ์" สั่ง 12 ข้อ บูมท่องเที่ยว เพื่อคนทุกกลุ่ม

665 31
วีระศักดิ์ สั่ง 12 ข้อ บูมท่องเที่ยว เพื่อคนทุกกลุ่ม

รมว. ท่องเที่ยว สั่งการ 12 ข้อ กระตุ้นท่องเที่ยว เพื่อคนทุกกลุ่ม ให้อำนวยความสะดวก คนพิการ คนท้อง คนแก่ เด็กผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีข้อสั่งการ 12 ข้อ

 อันเนื่องมาจาก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา  โดยให้ถือเป็นนโยบายของกระทรวงที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้     1. ให้รวบรวมและจัดทำแผนที่ ระบุแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ยานพาหนะ ที่มี  บริการ Friendly Design สำหรับคนทั้งมวล และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด      2. จัดทำสรุปแพคเกจจูงใจ การลดหย่อนภาษี สำหรับภาคเอกชนตามที่  กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการออก  กฎกระทรวงเพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับคนพิการ    

    

3. จัดทำ 9 เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของ ททท. ให้เป็น  รูปธรรม เริ่มการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไปจนการเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวนั้น      4. ให้ประชาสัมพันธ์ @tourism 1, 2, 3 โดยสามารถใช้ช่องทางนี้เป็น  เครื่องมือในการแจ้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการซ่อม สร้างให้รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  

ศูนย์เทคโนโลยี ตอบรับ ทำ data  analytic รวบรวมข้อมูลที่ส่งมา เพื่อจัดทำคำของบประมาณ     5. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมร่วมงาน Friendly Design Expo 2018 โดยต้อง  นำเสนอการดำเนินการที่เกี่ยวกับ Tourism for All ให้มี Impact มาก ที่สุด     6.  ให้ทำความตกลงร่วมกัน แต่งตั้งผู้แทน  เดินทางไปร่วมงานในเวทีนานาชาติต่างๆ เพื่อบอกเล่าการดำเนินการของประเทศ  ไทยในด้าน Tourism for All  7. ให้ปรับปรุง Friendly Design ตึกอาคารสำนักงานหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คนพิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้สะดวก ปลอดภัย  ให้ทุกหน่วยงาน รับผิดชอบดำเนินการ    8. จ้างงานคนพิการตามกฏหมาย 100 ต่อ 1 ให้เสร็จสิ้น ครบ 9 คน ตามอัตราภายใน 2 เดือน 

    9. ให้สำรวจว่ามีคนพิการเป็นมัคคุเทศก์หรือไม่ ถ้าไม่มี อะไรเป็นอุปสรรค  เป็นไปได้แค่ไหนที่อนาคตจะให้ผู้พิการมาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์ นำเที่ยวได้    10.  ให้ออกแบบป้าย สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และคนที่ใช้รถเข็น เพื่อคนทั้งมวล ต้องระวังอย่าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสำหรับผู้พิการเท่านั้น     11. การซ่อม สร้าง สถานที่ออกกำลังกายต่อจากนี้ไป จะต้องมีอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ Sport for All เชื่อมโยง Tourism for All 

    และ 12.  แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการชุดนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงาน  และแต่งตั้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend