(คลิปข่าว) พลังงานคาดได้ข้อสรุป "บี10" ปลายปีนี้

กรมธุรกิจพลังงาน ชี้แจงข้อเรียกร้องสมาคมไบโอดีเซลให้ กรณีให้ภาครัฐสนับสนุนการใช้ B10กับอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้ คาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้

(คลิปข่าว) พลังงานคาดได้ข้อสรุป "บี10" ปลายปีนี้

(คลิปข่าว) พลังงานคาดได้ข้อสรุป "บี10" ปลายปีนี้