(คลิปข่าว) "วิทยา" ซัด คสช.ปฎิรูปล้มเหลว ทำ"ปฎิวัติเสียของ"

นครศรีธรรมราช-วิทยา แก้วภราดัย ผิดหวังกับการปฏิรูปตำรวจและอีกหลายด้านที่การปฏิรูปล้มเหลว จี้ คสช.ใช้เวลาที่เหลือเร่งทำการปฏิรูปให้บรรลุผลหากล้มเหลว "ปฏิวัติเสียของ"

(คลิปข่าว) "วิทยา" ซัด คสช.ปฎิรูปล้มเหลว ทำ"ปฎิวัติเสียของ"