(คลิปข่าว) นายกชี้อย่ากังวล อาลีบาบาผูกขาดการค้าไทย

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แจงนักธุรกิจและประชาชน อย่ากังวลว่าอาลีบาบาผูกขาดการค้า ยืนยันรัฐบาลยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน-คำนึงถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ

(คลิปข่าว) นายกชี้อย่ากังวล อาลีบาบาผูกขาดการค้าไทย