งานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม

งานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม


จันทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.จันทบุรี แจ้งว่า นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามจันทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น


งานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม


เพื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงอกทองที่เป็นของดีบ้านเสม็ดงาม และในช่วงใกล้จะหมดฤดูม่วงในช่วงนี้จะมีราคาถูกลง ผิดจากต้นฤดูกาลที่มีราคากิโลกรัมละ 120-180 บาท แต่ใกล้หมดฤดูกาลมะม่วงมีราคาต่ำลงเหลือเพียงกิโลละ 50-70 บาท แต่รสชาติหวานได้ใจอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงนี้พร้อมกับสาธิตการกวนมะม่วง การแข่งขันการกินมะม่วง ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสร้างรายได้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตมะม่วงสด ของเกษตรกรบ้านเสม็ดงาม ผลผลิตการแปรรูปผลไม้ และสินค้าของที่ระลึก


งานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม


ทั้งนี้ บ้านเสม็ดงาม มีจุดเด่นเรื่องของผลผลิตมะม่วงอกร่องเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำกร่อย มะม่วงจึงมีความหอมหวานและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยมีข้อมูลแปลงใหญ่มะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามมีเกษตรกรจำนวน 66 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก 256 ไร่ ผลผลิตจำนวน 5,112 ตัน และมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามจะมีราคาดีกว่ามะม่วงอกร่องที่ปลูกในพื้นที่อื่น ๆ สำหรับงานงาน มะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงามจันทบุรี จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนนี้