ร้องศาลปกครองเอาผิดก.พาณิชย์-กกร.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังเตรียมร่วมกับชาวสวนปาล์มภาคใต้ยื่นหนังสือร้องศาลปกครอง จ.นครศรีธรรมราช เอาผิดกระทรวงพาณิชย์ไม่ดำเนินการรับซื้อปาล์มน้ำมันตามกำหนดข้อตกลงเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 18% ที่ราคากิโลกรัมละ 3.80 บาท ทำชาวสวนปาล์มเดือดร้อนล่าสุดตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 2.80 - 2.90บาท(17เม.ย.61) นายชัยฤทธิ์ถ่ายย้วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และตัวแทนสมาคมฯ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (18เม.ย.61) ชาวสวนปาล์มน้ำมันจากทั่วภาคใต้ซึ่งได้ร่วมลงบัญชีหางว่าวแล้วกว่า 200 คน จะส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือฟ้องศาลปกครอง จ.นครศรีธรรมราช
เพื่อเอาผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฐานความผิด มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฯ

เนื่องจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ตามคณะทำงานกำหนดราคาแนะนำผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทำกำหนดราคาแนะนำที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18 % ราคากิโลกรัมละ 3.80 บาท แต่ข้อเท็จจริงขณะนี้เกษตรกรขายได้เพียงกิโลกรัมละ 2.80 - 2.90 บาทเท่านั้น

ทั้งๆ ที่เกษตรกรได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันจนได้คุณภาพปริมาณเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้น โดยรอบแรกปรับได้ 19.77% รอบที่ 2 ปรับได้ 20.18 % ถือว่าได้เกินเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศไว้ร้อยละ 18% จะให้ราคาแนะนำที่ 3.80 บาท แต่กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถกำกับดูแลควบคุมราคารับซื้อให้เป็นไปตามกำหนดราคาแนะนำที่ตั้งขึ้นมาได้
ทั้งปัญหาราคาภายในประเทศที่แตกต่างกัน และราคาปาล์มในประเทศมาเลเซียก็สูงกว่าไทย จึงจะเดินทางเข้าร่วมกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วภาคใต้ ยื่นฟ้องศาลปกครอง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้