(คลิปข่าว) ตั้งเป้า 3 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนา ผลักดันภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางแห่งอัญมณีโลกควบคู่การท่องเที่ยว ภายใน3 ปี

(คลิปข่าว) ตั้งเป้า 3 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GITดวงกมล เจียมบุตร เผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกควบคู่ไปกับแหล่งอัญมณี ต้องการให้จังหวัดจันทบุรี และตราด เป็นนครแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ

(คลิปข่าว) ตั้งเป้า 3 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลกโดยทั้ง 2 จังหวัดสามารถสร้างรายได้ต่อการประกอบธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับในแต่ละปีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้เชื่อว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลกได้ในปี 2564 อย่างแน่นอน