(คลิปข่าว) "ประสงค์ พูนธเนศ" นั่งเก้าอี้ปลัด ก.คลัง คนใหม่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ อธิบดีกรมสรรพากร นายประสงค์ พูนธเนศ ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

(คลิปข่าว) "ประสงค์ พูนธเนศ" นั่งเก้าอี้ปลัด ก.คลัง คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ อธิบดีกรมสรรพากร "นายประสงค์ พูนธเนศ" ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้

(คลิปข่าว) "ประสงค์ พูนธเนศ" นั่งเก้าอี้ปลัด ก.คลัง คนใหม่ซึ่งการได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมาย เพราะนายประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสรรพากร ที่อยู่ในตำแหน่งมา 4 ปี เป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุด และได้รับการผลักดันจากหลายฝ่าย