(คลิปข่าว) กสทช. เรียกค่ายมือถือแจง SMS ดูดเงินวันนี้

สำนักงาน กสทช. เรียกโอเปอเรเตอร์ทุกรายชี้แจงเช้าวันนี้ กรณี SMS ดูดเงินผู้ใช้บริการโดยไม่สมัครใจ ขณะเดียวกันได้เรียกบริษัททรูมูฟ เอช มาชี้แจงกรณีทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดจำนวนมาก

(คลิปข่าว) กสทช. เรียกค่ายมือถือแจง SMS ดูดเงินวันนี้

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ระบุ ในช่วงเช้าวันนี้ ได้เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายมาชี้แจง กรณีที่มีข่าว SMS ดูดเงินผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันได้เรียกบริษัททรูมูฟ เอช มาชี้แจงกรณีทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดจำนวนมาก

(คลิปข่าว) กสทช. เรียกค่ายมือถือแจง SMS ดูดเงินวันนี้เรื่อง SMS ดูดเงินประชาชน เป็นปัญหาที่สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญ เพราะทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเงินโดยไม่ได้สมัครใจ โอเปอเรเตอร์จะต้องชี้แจงว่าเป็นเพราะเหตุใดและจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการเจอปัญหาเช่นนี้อีกต่อไป