(คลิปข่าว) เสธไก่อู แจงทำการสติกเกอร์ไลน์นายกฯ

เสธไก่อู ยืนยันไม่เกี่ยวตั้งโครงการสติกเกอร์ไลน์นายกฯ หลังโดนโซเชียลถล่ม ระบุเป็นเรื่อง ขรก.ประจำสำนักโฆษกฯ ด้านผอ.สำนักโฆษกฯ แจงเป็นการเผยแพร่งาน รบ.แก่สาธารณชน หลังพบคนไทยนิยมเล่นไลน์ พร้อมยันเปิดประมูลโปร่งใส

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมสร้างออฟฟิศเชียลไลน์ และสติกเกอร์ไลน์ โดยใช้งบประมาณ ประมาณ 7 ล้านบาท ไม่ได้เป็นคิดและเสนอ แต่โครงการนี้เป็นโครงการของผู้อำนวยการสำนักโฆษกฯ ที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ถือเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ จึงไม่รู้รายละเอียดพราะผู้อำนวยการสำนักโฆษกฯ เสนอเรื่องต่อเลขาธิการนายกฯ ซึ่งหน้าที่ของตนที่สำนักโฆษกฯ คือ การให้ข้อมูลชี้แจงการทำงานของรัฐบาล และให้นโยบายสนับสนุนรัฐบาล /ซึ่งโครงการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นี้นายกฯรับทราบแล้ว

(คลิปข่าว) เสธไก่อู แจงทำการสติกเกอร์ไลน์นายกฯโดยก่อนหน้านี้นางนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก ออกมาชี้แจงว่าสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมสร้างออฟฟิศเชียลไลน์ และสติ๊กเกอร์ไลน์ว่าการจัดจ้างดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักโฆษก ซึ่งมีภารกิจในการเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลแก่สาธารณชน และตอบสนองตัวชี้วัดการทำงานของข้าราชการ และ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสื่อสารกับประชาชน

(คลิปข่าว) เสธไก่อู แจงทำการสติกเกอร์ไลน์นายกฯซึ่งราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จำนวน 7,029,900 บาท ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสำนักโฆษกในฐานะผู้รับบริการ ระบบ 1) LINE Official Account (OA) และ 2) LINE Official Home (OH) เป็นระยะเวลา 1 ปี 3) ระบบเผยแพร่ LINE Sticker เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาติดตาม OA ของสำนักโฆษก ระยะเวลาดาวน์โหลด 30 วัน ใช้งานได้ 90 วัน ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคามาตรฐานที่บริษัท ไลน์ ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ


สำนักโฆษกขอยืนยันว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน โปร่งใสตรวจสอบได้