ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ศาลรัฐธรรมนูญ" รับตีความกฏหมายเลือกตั้ง

1.39K 158
ศาลรัฐธรรมนูญ รับตีความกฏหมายเลือกตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง สนช.ยื่นตีความกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว พร้อมรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีพรรคเพื่อไทย-ปชป.ร้องคำสั่งคสช.ที่ 53/60 ขัดรธน. ให้กกต.,คสช.,และผู้ร้องจัดส่งข้อมูลยื่นศาลภายใน 25 เม.ย.นี้

11 เมษายน 2561 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาคดี 2 เรื่อง  ดังนี้ 1 หนังสือของผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องขอให้ศาลรธน.พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม.231(1)  ว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ม.140 และม.141 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม.25,26,27 และ 45 หรือไม่

ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์  รักษาการณ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องเรียนต่อผู้ตรวจการฯ ว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ตรวจการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งคสช.มีสถานะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายและไม่ได้รับรองคุ้มคาองหารเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามรธน.ม.25 ประกอบม.45. อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล. ผู้ตรวจการฯ จึงเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลพิจารณา

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ม.231 (1) และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ม.50 ที่ศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.ต.ท.วิโรจน์ และนายอภิสิทธิ์ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลยื่นต่อศาลภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้

สำหรับคดีที่ 2 ศาลได้พิจารณาหนังสือของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ส่งความเห็นของสนช.จำนวน 27 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรธน.มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1)  ประกอบมาตรา 263 ว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.... มาตรา 35(4),(5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรธน.มาตรา 95 วรรคสาม และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.... มาตรา 92 วรรคหนึ่ง มีความขัดหรือแย้งต่อรธน.มาตรา 85 หรือไม่

ศาลฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลมีอำนาจรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้นายปรีชา วัชราภัย สนช. ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายผู้เสนอความเห็น ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และประธานกกต.จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอศาลภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend