ขสมก.เตรียมยื่นอุทธรณ์ คดีรถเมล์เอ็นจีวี

ขสมก.เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้จ่ายค่าเสียหายกว่า 1 พันล้านบาท หลังยกเลิกสัญญารถเมล์เอ็นจีวีกับบริษัทเบสท์ริน

ขสมก.เตรียมยื่นอุทธรณ์ คดีรถเมล์เอ็นจีวี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษาให้ ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 1,159,969,552.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี แก่บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป กับพวกรวม 4 ราย ภายใน 60 วัน เนื่องจาก ขสมก. เป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเอ็นจีวี 489 คัน

ขสมก.เตรียมยื่นอุทธรณ์ คดีรถเมล์เอ็นจีวี
โดยมีข้อมูลที่นำไปโต้แย้งในชั้นศาลปกครองสูงสุดได้ เช่น ศาลปกครองกลางเห็นว่า ขสมก. ไม่ได้กำหนดแหล่งกำเนิดรถไว้ในทีโออาร์ แต่ในข้อเสนอของเบสท์รินระบุว่าจะผลิตรถในจีนและประกอบรถในมาเลเซีย