รู้ยัง? 12 - 16 เม.ย. ไปรษณีย์ทั่วไทย ปิดน๊ะจ๊ะ!

บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท.) แจ้งปิดทำการทุกแห่งทั่วประเทศทั้งศูนย์การค้า สนามบิน และอื่นๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 12 - 16 เม.ย. นี้ แนะฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ล่วงหน้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) แจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 12 16 เมษายน 2561 ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ และศูนย์ไปรษณีย์จะปิดให้บริการทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า และสถานีบริการน้ำมัน แนะผู้ใช้บริการ ฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ล่วงหน้า และสำหรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ควรใช้บริการฝากส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561/////////