คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน

บมจ. ท่าอากาศยานไทย คาดสงกรานต์นี้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน ดันปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 11.9% โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้ใช้บริการมากที่สุด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. นิตินัย ศิริสมรรถการ บอกว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6 ท่าอากาศยานของ ทอท. จะมีเที่ยวบินประมาณ 17,550 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.9% และมีผู้โดยสารประมาณ 3.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.4% โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทางด้านทิศเหนือให้สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร

คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน

คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคนและพื้นที่บริเวณสายพานรับสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร พร้อมทั้งเพิ่มสายพานรับสัมภาระอีก 1 เส้น โดยจะเปิดพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน

คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน

คาดสงกรานต์ มีคนเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน