ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองทุนฯ การบินไทยอู้ฟู่! 39,303 ล้าน

3.25K 73
กองทุนฯ การบินไทยอู้ฟู่! 39,303 ล้าน

เช้าวันนี้ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สนง.ใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"

การเปิดประชุม ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10:45 น. เมื่อมีสมาชิกมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 200 คนและ คณะกรรมการกองทุนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ตามข้อบังคับกองทุน ข้อที่ 11. สำหรับกองทุนฯ การบินไทย กรรมการกองทุนมี 25 คน ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริษัทหรือฝ่ายนายจ้าง 13 คนและกรรมการฝ่ายสมาชิกหรือฝ่ายลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้ง 12 คน

โดยมี

1.เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ประธานกรรมการ ฝ่ายบริษัท

2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริษัท

3.นาย กฤษณรัตน์ บูรณะสัมฤทธิ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสมาชิก

4.นาย สันติ ภูริเวทย์คุณากร ที่ปรึกษากองทุน

5. น.ส. วัลยา พิทธยาพิทักษ์ ที่ปรึกษากองทุน

สถานภาพกองทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 39,303 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 = 10.51%) มีสมาชิกกองทุน 20,989 คน. มีนายจ้างร่วม 7 แห่งได้แก่:

1.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ไทย-อะมาเดอุสเซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย

4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

5. บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด

6. สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทยจำกัด

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รอง.กก.ผอ.ใหญ่สาย บริหารกฎหมายและบริหารทั่วไป (A1) ในฐานะประธานกองทุนฯ ได้กล่าวว่า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการบินไทยได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเรียนชีพดีเด่นประจำปี 2559 ประเภท "Single Fund" กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่กว่า 20,000 ล้านบาทและในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการวางกรอบนโยบายการลงทุนรวมทั้งกำกับดูแลการบริหารของทุนของบริษัทจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกกองทุนฯ สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา การลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน มีความผันผวนค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกองทุนฯก็ได้ติดตามการบริหารกองทุนฯ อย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญ. จึงได้มีการจัดประชุมให้บริษัทจัดการ(บลจ.) เข้ารายงานผลการดำเนินงานในทุกเดือน และให้ความสำคัญในการกระจายความเสี่ยงตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ จากการทำงานร่วมกันดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมในแต่ละนโยบายของกองทุนฯในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจและได้ผลตอบแทนของแผนการลงทุนอยู่ระหว่าง 2.30% - 10.50%"

สำหรับบริษัทจัดการกองทุน ที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารกองทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ไปอีก 3 ปีได้แก่:

1.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTAM

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ONEAM

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด CIMB

ผู้สอบบัญชีจะเป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend