ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คลังชี้ "ลดภาษี" ที่ดินธุรกิจกีฬา

1.69K 669
คลังชี้ ลดภาษี ที่ดินธุรกิจกีฬา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันว่า สนามกอล์ฟถูกจัดเป็นประเภทที่ดินเพื่อการกีฬา จึงสมควรเข้าเกณฑ์การได้รับการลดหย่อนภาษี ตามหลักของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้โดยหลักในร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)นั้น จะกำหนดมาตรการลดหย่อนสำหรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประเภท เช่น การใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์การกีฬา โรงพยาบาล และโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งในส่วนของสนามกอล์ฟนั้น ในส่วนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การกีฬาจะได้รับการลดหย่อน ส่วนพื้นที่อื่นๆ เช่น คลับเฮาส์ จะไม่ได้รับการลดหย่อน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ สนช. ขอขยายเวลาการพิจารณาตัวร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 2 เดือน จากที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาในวาระ 2 และ วาระ 3 ต่อไป ซึ่งได้กำหนดว่าการยืดเวลาพิจารณาในครั้งนี้จะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พ.ค.2561 โดยยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือเรื่องการยกเว้นภาษีให้ที่ดินรกร้างของเกษตรกร เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ แบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ 1.ที่ดินเกษตรกรรม 2.ที่อยู่อาศัย 3.อื่นๆ หรือพาณิชยกรรม และ 4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยเพดานภาษีเกษตรกรรม 0.15% ที่อยู่อาศัย 0.3% พาณิชยกรรม 1.2% และที่ดินรกร้าง 3% โดยคณะกรรมาธิการ ได้ปรับลดอัตราเพดานภาษีลงมา 40% ในการพิจารณาล่าสุด

ด้านนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การมีมาตรการลดหย่อนสนามกอล์ฟนั้น จำเป็นต้องยึดหลักการให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องของการกีฬา หากเป็นประเภทกีฬาก็สมควรได้รับการลดหย่อนเช่นเดียวกับที่ดินที่ใช้เพื่อกีฬาอื่นๆ หากจะพิจารณาในประเด็นเรื่องว่าเป็นกีฬาที่ฟุ่มเฟือย เป็นกีฬาคนรวย นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งในแง่นี้ สนามกอล์ฟได้ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว

ชี้สนามกอล์ฟ เพิ่มมูลค่าที่ดิน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กีฬาสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นกีฬาที่ใช้พื้นที่มาก ดังนั้นส่วนใหญ่จึงออกไปสร้างนอกเมืองที่ราคาที่ดินยังไม่สูงเกินไปนัก เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้มูลค่าที่ดินในโครงการมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ราคาที่ดินในสนามกอล์ฟ จะมีราคาที่สูงกว่าราคาที่ดินที่อยู่ติดกับสนามกอล์ฟหลายเท่าตัว แต่นั่นเป็นเพราะเจ้าของสนามกอล์ฟได้ใช้เงินลงทุนของตัวเอง เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ได้เกิดจากการลงทุนของภาครัฐที่สร้างความเจริญในพื้นที่ จนทำให้ราคาที่ดินของสนามกอล์ฟปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีแก่สนามกอล์ฟ

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาภาระภาษี ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะกำหนดหลักการว่า ที่ดินประเภทใดบ้างที่จะได้รับมาตรการบรรเทา และอัตราการบรรเทานั้น จะให้สูงสุดไม่เกิน 90% ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย ซึ่งที่ดินแต่ละประเภท จะได้รับมาตรการบรรเทาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย EPA / AFP
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์