กฟน.มอบตราสัญลักษณ์ "อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 5

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 5 โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ช่วยชาติประหยัดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 154 ล้านบาท ติดตามจากรายงาน

งานมอบตราสัญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน" หรือ "MEA Energy Saving Building 2017" จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง ปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อสนับสนุนให้ใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานในองค์กร มีอาคารขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ 363 แห่ง จัดประกวดใน 8 กลุ่มอาคาร คือ โรงพยาบาล ไฮเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ โดยผลรวม 5 ปี ลดการใช้ไฟฟ้าได้เกือบ 40 ล้านหน่วย ประหยัดเงินได้กว่า 154 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 2 หมื่น 3 พันตัน

กฟน.มอบตราสัญลักษณ์ "อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 5


สำหรับในปีนี้รางวัล "อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ" ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)ฯ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ รางวัล "อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น" ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รางวัล "อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น" ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี และรางวัล "กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น" อีก 10 อาคาร

กฟน.มอบตราสัญลักษณ์ "อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 5


การมอบรางวัล "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน" หรือ "MEA Energy Saving Building 2017" สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและภาคธุรกิจหันมาอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง นอกจากส่งผลดีกับอาคารที่เข้าแข่งขันแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวม และจะเป็นต้นแบบให้เกิดการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป