ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.73K 76
พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดน่าน จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ส่วนราชการจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้านรวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้

ดังนั้น ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็นประธานจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อัญเชิญคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ต่อจากนั้น ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาชนบท จังหวัดน่าน ในพระราชูราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 และสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้โอวาทกับข้าราชการที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละอดทน ท่านที่เป็นข้าราชการ จง "สังวรณ์" คือ การมีสติระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปกติ นึกถึงคำปฏิญาณตนทั้งตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และทั้งก่อนการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ ท่านจงรู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไร จรรณยาบรรณในวิชาชีพท่านมีว่าอย่างไร หน้าที่ของท่านมีความสำคัญอย่างไร ท่านควรวางตัวอย่างไร และท่านทำเพื่อใคร


เรื่องโดย จสอ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend