โพลมองกลุ่มเคลื่อนไหวกระทบเลือกตั้ง

ดุสิตโพล มองการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ จะกระทบกับการเลือกตั้ง แต่ก็เชื่อว่า คสช. สามารถควบคุมได้ ส่วนการตั้งพรรคใหม่ๆ มองว่าเป็นทางเลือกให้ประชาชน

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,130 คน ระหว่างวันที่ 28-31 มี.ค. เกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2562 ตามที่นายกฯได้ประกาศไว้ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เริ่มมีให้เห็นเป็นระยะๆ รวมถึงการตั้งพรรคการเมืองต่างๆ

โพลมองกลุ่มเคลื่อนไหวกระทบเลือกตั้ง


ส่วนใหญ่ 42.20 % มองประเด็นกลุ่มวาดะห์ จะตั้งพรรคประชาชาติ ว่าเป็นสิทธิ์ สามารถทำได้ , 41.10 % มองการตั้งพรรคเกรียนของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ว่าเป็นการสร้างสีสัน น่าสนใจ และ 38.38 % มอง กรณี สปท.ยื่น กกต.ทบทวนการของตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเคยมีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไข ม.112 ว่า เป็นพรรคใหม่ มาแรง จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ประชาชน 57.56% มองว่าการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ควรแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีสติ รอบคอบ 21.84% ควรชุมนุมอย่างสงบ ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง รุนแรง

โพลมองกลุ่มเคลื่อนไหวกระทบเลือกตั้ง


ส่วนกรณี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 59.13% มองว่า เป็นหน้าที่ที่ควรทำ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน 22.26% มองว่า เลื่อนเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง ถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลา แต่ 18.61% มองว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง
สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งของ กกต. 47.71% มองว่า เป็นหน้าที่ของ กกต. เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง 27.52% อยากให้ กกต. ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทำงานเป็นกลาง
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดขึ้นในขณะนี้ ประชาชนคิดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งหรือไม่ 35.75% มองว่า มีผลกระทบ เพราะ อาจเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ขัดแย้ง แตกแยก อีก 32.92% บอกว่า ไม่มีผลกระทบ เพราะรัฐบาลและคสช. น่าจะควบคุมดูแลได้