พาณิชย์เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ผลไม้เมืองร้อน

พาณิชย์เร่งวางแผนส่งเสริมการตลาดผลไม้ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ยกระดับผลไม้ไทย กำหนดแนวทางการดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดผลไม้เมืองร้อน 4 ด้าน

พาณิชย์เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ผลไม้เมืองร้อน

ธิบดีกรมการค้าภายใน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร บอกว่า เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดผลไม้เมืองร้อน 4 ด้าน คือ
1. ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตผลไม้เมืองร้อนสดและแปรรูป
2. ตั้งราคาส่งออกสินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยเป็นแหล่งอ้างอิงราคาสำหรับการซื้อขายผลไม้ระหว่างประเทศ
3.ไทยถือครองส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสินค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกมากที่สุด
4.สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยเป็นที่รู้จักในประเทศเป้าหมาย

พาณิชย์เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ผลไม้เมืองร้อน


ทั้งนี้จะเน้นการใช้ภาครัฐร่วมกับเอกชนและภาคประชาชน ช่วยยกระดับเป็นผลไม้คุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งสนับสนุนอุตสาหกรรมผลไม้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น