ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าอบรมโค้ชหลักสูตร AFC 'B' Certificate

868 45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าอบรมโค้ชหลักสูตร AFC B Certificate

ตามที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร AFC B Coaching Certificate Course กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น

ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จำนวน 24 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.)  นายพันธุ์นารายณ์ พันธุ์ศิริ 

2.)  นายวสิทธัส ศิริมาก  

3.)  นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนทิพย์  

4.)  นายสุทธิศักดิ์ ชาคม    

5.)  นายเกียรติพงค์ สิทธิแก้ว   6.)  นายศรายุทธ ทองสมาน   

7.)  นายมนัสวิน คติกำจร   

8.)  นางสาวกัญญาวีร์ สุดเทวี   

9.)  นางสาวพิสมัย สอนไสย์     

10.)  นายวัชรพงษ์ สมานทอง   

11.)  นายสมชาติ สาบุตร     

12.)  นายบริบูรณ์ บุญสมบูรณ์  

13.) นายณัฐพงศ์ คงสุข 

14.) นายฐิติศักดิ์ การุณกรณ์  

15.) นายชยุตม์ แต่งประกอบ   

16.) นายพีรทรรศน์ โพธิ์เรือนดี  

17.)  นายรนนท์ อินทรตุล  

18.) นายณัฐพล กระจ่างโพธิ์  

19.) นายไพศาล จันทร์ประเสริฐ  

20.) นายจักรกริช สิริวัฒนาศาสตร์  

21.) นายสันติชัย อนุสิม 

22.) นายอนุสรณ์  ปานสันเทียะ 

23.) นายชมนันท์ สุขเกษม 

24.) นายชวลิต หมัดลงจิ 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ  ข้างต้น สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 38,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร (สลิปโอนเงิน) และใบรับรองแพทย์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่อีเมล์[email protected] ภายในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 หากผู้เข้าอบรมไม่ชำระค่าสมัครตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตร ดังกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend