ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ส.บอล หารือ ศอ.บต. ร่วมพัฒนาบุคลากรกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

945 25
ส.บอล หารือ ศอ.บต. ร่วมพัฒนาบุคลากรกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด และนายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬาฟุตบอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ด้วยวิธีสันติและมุ่งเน้นที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความปรองดองให้เกิดขึ้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักดีว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมสูงจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำกีฬาฟุตบอลมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและนำสันติสุข ความสงบเรียบร้อย ความปรองดองและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ซึ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำกีฬาฟุตบอลมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพื่อนำสันติสุข ความสงบเรียบร้อย ความปรองดองและความสามัคคี  มาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในรูปแบบฟุตบอลลีกพิเศษเฉพาะเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในระดับพื้นฐาน (FA THAILAND INTRODUCTORY COURSE) และผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2561

ในการจัดกิจกรรมฯ จะมีการหารือแนวทางและรูปแบบในการดำเนินโครงการกันอีกครั้ง โดยจะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จักต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ  ดังนั้น ในวันนี้จึงได้เรียนเชิญ ศอ.บต. มาร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ต้องขอขอบคุณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ขอบคุณ  นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้เกียรติเดินทางจากจังหวัดยะลามาร่วมประชุมในครั้งนี้"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend