ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

"ผู้สูงอายุ - เพศหญิง" เพิ่มขึ้น คาด’61 โฮมแคร์ - บ้านที่รองรับ Aging Society ได้รับความนิยม

2.6K 28

[สกู๊ปพิเศษ] ผู้ประกอบการอสังหาฯ และภาครัฐ เตรียมรับมือกับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากรในหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และกลุ่มคน Gen Y โดยเฉพาะเพศหญิง รวมถึงคนไทยหลายรายหันมายึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือ มาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต จนทำให้เกิดกลุ่มคน Gen C มากขึ้น และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2561 ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว


เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว 

คำว่า "Aging Society" หรือสังคมผู้สูงอายุ เริ่มได้ยินหนาหูกันมาตั้งแต่ต้นปี 60 สืบเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ (Baby Boomers กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2489 2507) พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันพบว่าประชากลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตเทียบเท่ากับกลุ่มวัยรุ่นหรือ Gen Z (กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2540 ขึ้นไป) เหตุนี้จึงทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหลายส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนรองรับทั้งการดูแลสุขภาพ หาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมไปถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ เพราะไม่ใช่เพียงแต่คนชราเท่านั้นที่มองหาที่อยู่อาศัยของตนเอง แต่กลุ่มคน Gen Y (กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2523 2543) ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต ก็ต่างมองหาบ้านในชีวิตบั้นปลายด้วยเช่นกัน

ผู้บริโภคมองว่าที่อยู่อาศัยในชีวิตบั้นปลายควรเป็นประเภทบ้านเดี่ยวหรือโฮมแคร์  จากผลการสำรวจของ DDproperty

จากการเปิดเผยข้อมูลของ DDproperty ถึงผลสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภค (Consumer Sentiment Survey) ในช่วงครึ่งหลังปี 2560 พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม มองว่าที่อยู่อาศัยในชีวิตบั้นปลายควรเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและ โฮมแคร์ ถึง 34 % ซึ่งต่างจากอดีตที่มองว่าบ้านพักคนชรา หรือ โฮมแคร์ นั้นเป็นสถานที่ที่ไม่คิดจะอยู่อาศัยยามบั้นปลาย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบของ Senior Living ในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ทั้งดีไซน์ ความทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และที่สำคัญปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาครองตัวเป็นโสด ใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลผลการสำรวจของ U.S. Census Bureau, International Data Base คาดว่าประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีประชากรเพศหญิงสูงกว่าเพศชายถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงโสดจะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน จำนวนนี้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นหม้าย

คิดหรือยัง อยู่แบบไหนในวัยเกษียณ

ผู้สูงอายุ-เพศหญิง สูงขึ้น! ความต้องการของผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยเปลี่ยน ความต้องการของผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรเพศหญิง โดยเฉพาะ Gen Y ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในอนาคต นั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับบ้านที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ตอบโจทย์สำหรับคนอยู่คนเดียวมากขึ้น 2. ความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักในการซื้อบ้าน  3. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายในโครงการที่อยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการตัดสินใจซื้อ

จากรูปแสดงให้เห็นผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค เกี่ยวกับเหตุผลของการมองหาที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ โดยเลือกตัดสินใจซื้อโครงการอสังหาฯ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการออกแบบรองรับผู้สูงอายุ 30% ส่วนอีก 15% เลือกโครงการอสังหาฯ ที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาล ในขณะที่ผู้บริโภคอีกครึ่งหนึ่งมองว่าที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ ยังไม่กระทบต่อพวกเขา ณ ขณะนี้

ตลาดอสังหาฯ มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ-เพศหญิง ที่สูงขึ้น

ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยน ตลาดอสังหาฯ จึงเปลี่ยนตาม

แน่นอนว่าเมื่อปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ วางกลยุทธ์ใหม่ โดยดูจากฐานข้อมูลของดีมานด์ ซัพพลายเป็นหลัก ซึ่งล่าสุดจากการแถลงแผนของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เผยว่าดีมานด์ของบ้านเดี่ยวลดลง 5% ในขณะที่คอนโดมิเนียมสูงขึ้น 11% เหตุนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการต่างเร่งพัฒนาโครงการดังกล่าวมากขึ้น 19% ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมอยู่ในระดับคงที่ เป็นเพราะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง คนหันมาอยู่คนเดียวครองตัวเป็นโสดมากขึ้น จึงทำให้คอนโดฯ กลายเป็นทางเลือกของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีการเน้นเรื่องความปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของประชากรเพศหญิงและผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเพิ่มเติมระบบ CCTV เข้าไปในแอพพลิเคชัน SENA 360 รวมไปถึงยังเน้นคนขับรถ Shuttle Bus รับ-ส่ง ในโครงการเป็นผู้หญิง

ขณะที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตอกย้ำความต้องการกลุ่มประชากรเพศหญิงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จึงทำให้ต้องมีการเสริมความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก โดยได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระบบ PRO License Plate หรือเทคโนโลยีกล้องสแกนป้ายทะเบียนรถ มาใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยในเครือ

ส่วนบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จะนำระบบ Home automation ระบบ Home security เข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมเสพโลกออนไลน์มากขึ้นหรือกลุ่ม Gen C รวมทั้งยังเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เอื้ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย

จากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ของประเทศ อันส่งผลให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเพศหญิงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น จึงทำให้ทั้งภาครวมของตลาดอสังหาฯ ในปี 2561 และหน่วยงานภาครัฐต่างออกมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นของคนไทยด้วย

เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com 

บทความข้างต้นเผยแพร่ครั้งแรกที่ DDproperty.com เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวม ข่าวอสังหาฯ คู่มือซื้อขาย และ รีวิวโครงการใหม่ ไว้กว่า 10,000 บทความ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์