ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชมโครงการ Leader in me เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ศูนย์ มรภ.บุรีรัมย์

1.8K 37
ชมโครงการ Leader in me เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ศูนย์ มรภ.บุรีรัมย์

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนในโครงการ Leader in me

(14 กพ.2561) ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 27 โรงเรียนของโครงการ Leader in me ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาแพคริม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ในตัวเอง โดยมีโรงเรียนในโครงการ 27 โรงเรียน

โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการฯ นำชมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การทำข้อตกลงแบบชนะชนะ บัญชีออมใจ ต้นไม้ 7 อุปนิสัย ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบความเป็นผู้นำในตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผู้นำในตัวฉัน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ศูนย์ มรภ.บุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ มาลิณื จุโฑปะมา รักษาการณ์อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครู ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารณชัย สุขสมบูรณ์ ศึกษาธิการ จ.บุรีรัมย์ สมศักดิ์ ชอบทำดี คณะศึกษานิเทศก์ จ.บุรีรัมย์ คณะอาจารย์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ฯ

มรภ.บุรีรัมย์ เป็นศูนย์อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp) 1 ใน 15 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 แห่งทั่วประเทศ แต่ละศูนย์ จะมีห้องอบรม 3 ห้องๆละ 25 คน รวม 75 คนต่อรุ่น เป็นครูประถม 2 ห้อง มัธยม 1 ห้อง อบรมรุ่นละ 3 สัปดาห์ เมื่ออบรมจบไปแล้ว 4-5 สัปดาห์ ต้องกลับมา Follow up 2 วัน หลักสูตรการอบรมเป็นของ British council ประเทศอังกฤษ ขณะนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 14 แผนการอบรมจะถึงรุ่นที่ 20 ในเดือนกันยายนนี้

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์