ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนช.ผ่านร่างที่ ส.ว.ให้สิทธิ คสช.เลือกวุฒิสภาได้ 50 คน

2.54K 343

ที่ประชุม สนช.มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่างกฎหมายที่ของ ส.ว. โดยไม่ให้เลือกไขว้กัน และ กำหนดให้ คสช.เลือกวุฒิสภาได้ 50 คน

11 ชั่วโมงเต็มที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีจำนวน 92 มาตรา มีประเด็นน่าสนใจ คือ

มาตรา 2 มีการปรับแก้ ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วันเช่นเดียวกับกฎหมายเลือกตั้ง สส.

มาตรา 11 โดยเห็นด้วยกับการแก้ไขกับกมธ. คือให้มี มี 10 กลุ่ม จากเดิมที่เสนอเข้ามา 15 กลุ่ม

มาตรา 42 เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกไขว้ข้ามกลุ่ม ตามที่กรธ.เสนอ แต่กมธ.เสียงข้างมากปรับแก้ให้ใช้การเลือกกันเองภายในกลุ่ม ไม่เลือกไขว้ อีกทั้งเพื่อให้หารือข้อเสนอเพิ่มค่าสมัครจาก 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท

แก้ไขมาตรา 91 ว่าด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เลือกผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว. จากจำนวน 200 คน ให้เหลือ 50 คน โดยไม่ระบุกลุ่ม

สำหรับกรณีที่มีสมาชิกสนช.เสนอในมาตรา 2 ให้แก้ไขการบังคับใช้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ขยายเวลาการบังคับใช้ 90 วัน ซึ่งทางกมธ.เห็นว่าขอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที

ก่อนลงมติใน วาระ 3 ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างกฎหมายนี้ ด้วยคะแนน 197 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 7 เสียง โดย สนช.จะส่งร่างกฎหมายที่มา สว.ให้กับองค์กรอิสระ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ กรธ. พิจารณาต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์