ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนช.โหวต 196:12 ขยายเวลากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน

1.43K 69
สนช.โหวต 196:12 ขยายเวลากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน

สนช.โหวตขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน ด้วยคะแนน 196 ต่อ 12 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง

25 ม.ค.61 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ในวาระ 2-3  โดยมาตรา 2 ที่บัญญัติว่า พ.ร.ป.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังพ้น 90 วันนับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติ 196 ต่อ 12 งดออกเสียง 14 เสียง เห็นตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์