ร้องกรมศุล - สรรพากร สอบ "นาฬิกาหรู"

มีความเคลื่อนไหวการตรวจสอบนาฬิการหรูของรองนายฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ // โดยล่าสุด อดีตส.ว รสนา โตสิตระกูล เรียกร้องให้อธิบดีกรมศุลกากร และกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของนาฬิกาทั้ง 25 เรือน ให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย โดยให้เวลา 10 วันนับจากนี้

คุณรสนา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเนชั่นข่าวเช้า ว่าได้ส่งจดหมายหลงทะเบียนและเอกสารใบตอบรับไปยังอธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพากร ขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของนาฬิกาที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ สวมใส่ทั้ง 25 เรือน เพราะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าหลายสิบล้านบาท ตามพระราชบัญญัติศุลกากร ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากรหรือไม่ / นอกจากนี้ให้ อธิบดีกรมสรรพากร ใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ออกหมายเรียกพลเอก ประวิตร มาไต่สวนว่าเป็นนาฬิกาของพลเอกประวิตร หรือ ของเพื่อนให้ยืมสวมใส่ โดยให้เวลา 10 วันถ้ายังไม่ดำเนินการ จะไปเรียกร้องให้ สตง. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ

คุณรสนา บอกว่า การดำเนินการ หรือ ไม่ดำเนินการของอธิบดีทั้ง 2 กรมฯ จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า กลไกตรวจสอบตามกฎหมายที่ นายกรัฐมนตรีอ้าถึง จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้การทำงานของปปช.ยังเกิดความล้าช้า และอาจจะมีปัญหา เพราะประธานปปช.เคยทำงานใกล้ชิดกับรองนายกรัฐมนตรี