"ป.ป.ช." เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีวันนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี