"สนช." ยื่นศาล รธน. ตีความกฏหมาย "ป.ป.ช"

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือวิปสนช. สมชาย แสวงการ บอกว่า เช้าวันนี้ จะนำรายชื่อสมาชิกสนช.ที่เข้าชื่อร่วมกันจำนวน 26 คน เพื่อขอให้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ .นำเรื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช.กรณียกเว้นลักษณะต้องห้ามป.ป.ช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญตีความ และวินิจฉัยเรียบร้อย จากนั้นจึงค่อยนำร่างกฏหมายดังกล่าว ส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไป