ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กตู่" ซัด "สื่อ-นักการเมือง" จ้องล้มรัฐบาล

6.07K 1.45K
บิ๊กตู่ ซัด สื่อ-นักการเมือง จ้องล้มรัฐบาล

"บิ๊กตู่" แจกเอกสารเขียนด้วยลายมือ ให้ ครม. จี้ทำงานเชิงรุก สร้าง "ไทยนิยมระบบปชต." ให้ได้ แก้ปัญหาปชต.ทุกประเด็น สั่งดึง "เด็ก18-พวกไม่ชอบการเมือง" มาเลือกตั้ง

18 ม.ค. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แจกเอกสารที่เขียนด้วยลายมือบนหน้ากระดาษเอ 4 จำนวน 12 หน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 นายกฯเขียนชี้แจงความหมายของประชาธิปไตยไทยนิยมว่า "เพื่อให้คนไทยเข้าใจหลักคิดที่ถูกต้อง ผมไม่เคยคิดจะทิ้งพื้นฐานของประชาธิปไตยสากล ด้วยหลักการประชาธิปไตยเป็นของปวงชน เป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย มุ่งเป้าหมายเดียวกันคือความสงบสุขสันติอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นฐานจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล อย่าเอานายกฯ คสช.ไปสู้กับใคร นายกฯใด พรรคใด กลุ่มใด ผมกำลังทำเพื่อประชาชน อยากให้คนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยนิยมไทย มีอุดมการณ์เดียวกัน ไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วย ใครจะเข้ามาบิดเบือนไม่ได้ มีผู้ไม่หวังดีเจตนาไม่บริสุทธิ์ยังคงพยายามอยู่จนถึงทุกวันนี้ต้องหาแก่นสารของประชาธิปไตย สร้างไทยนิยมระบบประชาธิปไตยให้ได้

ขณะที่ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องบริหารราชการการในปี 61-62 โดยนายกฯ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ขอให้ครม.ทำงานด้วยความโปร่งใส ชี้แจง ตรวจสอบได้ เตรียมการเป็นประชาธิปไตย แก้ปัญหาประชาธิปไตยทุกประเด็น สร้างระบบ วิธีการราชการ เตรียมคนรุ่นใหม่และปัจจุบัน สร้างอาชีพ รายได้ที่เหมาะสม เป็นคนเก่งและดี มีศีลธรรม คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไป บูรณการยุทธศาสตร์ ปฏิรูป วางกลไกกระทรวงให้สอดคล้องกลไกรัฐบาล กลไกยุทธศาสตร์และปฏิรูป แก้ปัญหาบุคลากร ปรับปรุงตัวให้เป็นคนดี ไม่ใช่เพื่อพวกพ้องซึ่งไม่ดี สร้างความร่วมมือ สร้างอุดมการณ์ ชวนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18 ปีที่เพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งและคนไม่ชอบการเมืองต้องออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุด ขอให้ทุกคณะทำงานในเชิงรุก อย่าทำงานเชิงรับรอเรื่องร้องเรียนอย่างเดียว เพื่อช่วยประชาชนอุ่นใจ

"สิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือ สื่อ นักการเมืองที่มีปัญหา พยายามจะล้มรัฐบาลและคสช.ให้ได้ในช่วงนี้ กฎหมาย คำสั่งทุกฉบับจะแก้ไขให้กลับไปที่เดิมและข้าราชการไม่สุจริตร่วมมือ" ข้อความบางช่วงบางตอนในเอกสารที่นายกฯ เขียนด้วยลายมือและส่วนที่ 3 หลักการการทำงาน ต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ลดความยากจนในทุกมิติ เน้นการศึกษา เกษตร ปฏิรูประบบราชการ การให้บริการประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคมเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้โอกาสทุกคน กวาดล้างทุจริต สร้างความสมดุลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไม่ให้เกิดปัญหาระบบการเงินการคลัง บริหารจัดการน้ำเพื่อคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ดูแลสวัสดิการ แรงงานให้ดีที่สุดทุกมิติ ร่วมมือกับทุกสหภาพให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้และภาระของรัฐ ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจต้องอยู่ได้ แต่สวัสดิการต้องไม่ลดลง ไม่ทำให้สินค้าเกษตรเป็นปัญหาการเมืองอีกต่อไป ทั้งหมดนี้จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและอธิบดี โดยนายกฯ จะกำหนดลงไปยังก.พ. และก.พ.ร.จะเริ่มประเมินในเดือนเม.ย.61 ทุก 3 เดือน สะสมผลงาน มีผลต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในเดือนต.ค.61 สร้างความเข้าใจประชาชนให้เกิดความร่วมมือและยอมรับ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ สร้างความมั่นคง ไม่ขัดแย้งกับการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ.


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend