ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิด 55 รายชื่อ สนช.ค้านต่ออายุปปช.

2.37K 132
เปิด 55 รายชื่อ สนช.ค้านต่ออายุปปช.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำหรับความเคลื่อนไหวการยื่นตีความร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สนช.ได้ให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ไปเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา หลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือมายังนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แล้ว โดยระบุตรงกันว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน 3 ฝ่าย เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ มีกระแสเรียกร้องให้สมาชิกสนช.ร่วมกันเข้าชื่อเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความ ร่างกฎหมายป.ป.ช.มาตรา 178  ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการให้คณะกรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบันที่มีคุณสมบัติไม่ครบและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ โดยขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า สนช.จะเข้าชื่อเพื่อยื่นตีความหรือไม่ ขณะเดียวกันนายพรเพชร ยังไม่ได้ส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯเพราะต้องการรอดูว่าจะมีสมาชิกสนช.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ โดยประธานสนช.กำลังรอความชัดเจนจากสมาชิกสนช.กลุ่มที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุและกลุ่มสมาชิกสนช.ที่ใช้สิทธิงดออกเสียงก่อนที่จะดำเนินการต่ามขั้นตอนต่อไป          สำหรับกลุ่มสมาชิกสนช.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับมาตรา 178  มีทั้งสิ้น  26 คน ดังนี้ 1.พล.ร.อ.กฤษฏา เจริญพานิช 2.พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 3..พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล 4.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 5.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ 6.พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน 7.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 8.พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 9.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน10.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา 11.นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 12.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 13.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 14.คุณพรทิพย์ จาละ 15.พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ 16.นายวันชัย ศารทูลทัต 17.พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ 18.พล.ร.อ.วีรพันธ์ สุขก้อน19.นางเสาวณี สุวรรณชีพ 20.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 21.พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง 22.น.ส.อรจิต สงคาลวณิช 23.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 24.พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 25.พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ และ26.พล.ร.อ.สนธยา น้อยฉายา          ขณะที่ สมาชิกสนช.ที่ใช้สิทธิงดออกเสียงจำนวน 29 คนได้แก่ 1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 2.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3.พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา 4.พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 5.นายประมุท สูตะบุตร 6.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 7.นายพีระศักดิ์ พอจิต8.นายมณเฑียร บุญตัน 9.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 10.พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล 11.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 12.พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ 13.นายสมพล พันธุ์มณี14.พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ 15.นายเจน นำชัยศิริ 16.นายสุพันธุ์ มงคงสุธี 17.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 18.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 19.พล.อ.อ. อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ 20.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 21.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 22.พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ 23.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 24.พล.ท. พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ 25.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 26.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 27.นายวิทยา ผิวผ่อง 28.พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ และ 29.พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend